Автор курсу: Шевченко Н.

Анотація навчальної дисципліни: Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємств у сфері туризму, підвищення якості послуг соціокультурних підприємств, розроблення комплексної політики використання рекреаційних ресурсів ставить питання про  вдосконалення  професійної компетенції працівників у галузі надання послуг з організації ділових і конгресових турів.

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань із застосування інструментарію управління якістю на підприємствах у сфері туризму, а також набуття практичних навичок розроблення ділових і конгресових турів. Особлива увага приділяється застосуванню теорії та методології проектування конгресних  та ділових турів як засобу досягнення комерційних успіхів підприємства у сфері туризму на основі ефективного використання його потенціалу з орієнтацією на споживача в умовах конкурентного середовища