У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар'єри. 

Дистанційне начання (e-larning) сьогодні набуває великої популярності внаслідок спрощення доступу до навально-методичних матеріалів, економії часу, прозорості навчального процесу.

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій.

 

Skip course categories
Skip новини сайту

Новини сайту

Picture of Ірина Дзюба
НАКККіМ
by Ірина Дзюба - Tuesday, 5 April 2022, 11:38 AM
 

 
Picture of Ірина Дзюба
Умови дистанційного навчання
by Ірина Дзюба - Friday, 19 November 2021, 11:57 AM
 

 

УМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

 
Picture of Ірина Дзюба
НАКККіМ
by Ірина Дзюба - Tuesday, 15 December 2020, 11:45 AM
 

НАКККіМ

https://nakkkim.edu.ua/