Автор курсу:доктор мистецтвознавства, професор      Афоніна О.С.

Автор курсу:  доктор мистецтвознавства, доцент     Зосім О.Л.

    

Навчальний “Актуальні проблеми музичного виконавства” передбачає лекційні, практичні, самостійні заняття. Лекційний матеріал знайомить слухачів із музичними процесами, що відбувалися й відбуваються в Україні впродовж ХХ століття, зокрема з середини ХХ і на початку ХХІ століть.

Мета курсу – вивчення актуальних проблем з музично-виконавського мистецтва.

 Автор курсу: доктор мистецтвознавства, професор   Афоніна О.С.

Один із підрозділів курсу “Музика ХХ століття” називається “Сучасна українська музика” і вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності “Музичне мистецтво” та спеціалізації “Музикознавство”. Цей  курс передбачає лекційні, практичні, семінарські, самостійні заняття. Лекційний матеріал знайомить студентів із музичними процесами, що відбувалися й відбуваються в Україні впродовж ХХ століття, зокрема з середини ХХ і на початку ХХІ століть.

Мета курсу : вивчення української музики середини ХХ – початку ХХІ століть.

 

 

    Автор курсу: доктор мистецтвознавства, професор          Афоніна О.С.

Методика викладання музичних дисциплін – практична дисципліна, яка охоплює певну систему умінь і навичок, необхідних для формування викладача музичних дисциплін.

Зміст програми спрямований на системний і методичний розвиток студентів з методики викладання музичних дисциплін з урахуванням віку й рівнів підготовки учнів, в оволодінні навичкою роботи з навчально-методичною літературою.

Мета курсу: поглиблення знань щодо методів, прийомів проведення занять з музичних дисциплін, розширення музичного, психолого-педагогічного кругозору, розвиток практичних умінь музично-педагогічної діяльності.