Автор курсу: Пашкова В.С.

                                                               Пашков О.М.

Дистанційний курс «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника» створено для системи підвищення кваліфікації. Його мета – допомогти самоосвітній діяльності бібліотечних працівників, які вивчають цей курс, або його окремі теми.

Захист інтелектуальної свободи, забезпечення доступу до інформації – важлива місія бібліотечного професіонала. Бібліотекарям важливо розуміти роль книгозбірень у захисті інтелектуальної свободи – важливого складника демократії; навчитися формулювати основні принципи діяльності бібліотек стосовно забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації; навчитися етичних принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності; сформувати навички організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до інформації; ознайомитися з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. Цим питанням і присвячено посібник.

                                             Автор курсу: Шевченко І.О.

                                                                   Пашкова В.С.

У процесі вивчення модуля передбачається ознайомлення учасників дистанційного навчання з методикою створення пунктів європейської інформації в бібліотеках. Під час лекційних та практичних занять працівники бібліотек  визначатимуть функції та задачі бібліотечних установ з надання доступу до інформації,  практично досліджуватимуть форми роботи, спрямовані на інформування користувачів бібліотеки та місцевих громад в цілому про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні. Передбачено вивчення досвіду роботи центрів європейської інформації в Україні та в зарубіжних країнах, який можна запроваджувати у бібліотеках. Під час виконання практичних робіт слухачі вивчатимуть репертуар та контент  інформаційних ресурсів, що будуть корисними у практичній роботі з інформування місцевих громад щодо діяльності ЄС та євроінтеграції України.

                                         Автор курсу: Пашкова В.С.

                                                               Пашков О.М.

Дистанційний курс «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника» створено для системи підвищення кваліфікації. Його мета – допомогти самоосвітній діяльності бібліотечних працівників, які вивчають цей курс, або його окремі теми.

Захист інтелектуальної свободи, забезпечення доступу до інформації – важлива місія бібліотечного професіонала. Бібліотекарям важливо розуміти роль книгозбірень у захисті інтелектуальної свободи – важливого складника демократії; навчитися формулювати основні принципи діяльності бібліотек стосовно забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації; навчитися етичних принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності; сформувати навички організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до інформації; ознайомитися з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. Цим питанням і присвячено посібник.

                                         Автор курсу: Загуменна В.В.

Проблема адвокації бібліотек стоїть сьогодні досить гостро. Імідж бібліотек в суспільстві досить низький. Користувачі надають перевагу іншим джерелам отримання інформації, оскільки бібліотеки не відповідають їх вимогам.

Щоб змінити ставлення суспільства і окремих його громадян до бібліотек, необхідно, щоб сучасна бібліотека відповідала тим викликам, які сьогодні ставить інформаційне суспільство, базоване на знаннях. Бібліотека має забезпечити своїм громадянам вільний та рівноправний доступ до будь-яких видів документів незалежно від їх місця знаходження. Змінити імідж бібліотеки в суспільстві, зробити її більш привабливою можливо за умов надання якісних інформаційних послуг, створення сучасної матеріальної бази і підвищення рівня кваліфікації працівників бібліотек, здатних використовувати інноваційні технології і методики.

                                        Автор курсу: Хіміч Я.О.

Дистанційний курс "Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек" спрямований на одержання знань, умінь та навичок роботи у сфері інноваційної, ініціативної діяльності бібліотек з використанням основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, адвокасі, cоціального партнерства. Пріоритетами курсу є оволодіння як теоретичними, методологічними основами, так і практичними навичками щодо формування нового іміджу бібліотеки як інформаційної установи і упровадження нововведень, розвитку асортименту інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів, використання проектного, кадрового менеджменту бібліотек, комплексу маркетингу та фандрейзингу, елементів адвокасі, розвитку форм соціального партнерства.

                             Автор курсу: Якушко Т.О.

                                                   Ярошенко Т.О

Дистанційний курс «Технології Веб2.0 для бібліотекарів та користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища”  призначений для самоосвітньої діяльності працівників бібліотек, формування знань про розвиток Інтернет-технологій, ресурсів та їх значення для бібліотечно-інформаційної сфери, зокрема,. розуміння Веб 2.0 як платформи; специфіку застосування інструментів Веб 2.0 для управління знаннями; основи роботи з медіаконтентом,  основні засади створення колективного «наукового розуму»; сутність спільної роботи з документами із застосуванням сервісів Веб 2.0, сучасні підходи до використання інструментів соціальних медіа у побудові рекламної та промоційної кампаній бібліотеки.          

Курс має на меті розкрити теоретичні засади сучасного розвитку Інтернет та Веб-технологій, зокрема сутність та основні принципи функціонування Веб 2.0, а також практично познайомити читачів з основними його сервісами та можливостями їх використання в бібліотеках.

Розрахований на всіх бібліотекарів, хто прагне зробити свою бібліотеку кращою!

 

                                         Автор курсу: Шевченко І.О.

Дистанційний курс “Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці”  створено з метою забезпечення дистанційного навчання працівників бібліотек відповідно до напряму, пов’язаного з необхідністю впровадження у роботу бібліотек сучасних інформаційних технологій.  Мета дистанційного навчання - формування у слухачів знань про роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру,  проблеми вільного доступу до інформації, специфіці надання доступу до Інтернету у публічній бібліотеці, організації діяльності центрів публічного доступу до мережі, форми и методи інформаційного обслуговування користувачів локальними та мережевими електронними ресурсами.