Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ
(Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ)

 

Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі – практична дисципліна, яка охоплює певну систему умінь і навичок, необхідних для формування викладача музичних дисциплін.

Зміст програми спрямований на системний і методичний розвиток студентів з методики викладання музичних дисциплін з урахуванням віку й рівнів підготовки студентів, в оволодінні навичкою роботи з навчально-методичною літературою.

Мета курсу: поглиблення знань щодо методів, прийомів проведення занять з музичних дисциплін, розширення музичного, психолого-педагогічного кругозору, розвиток практичних умінь музично-педагогічної діяльності.

Завдання курсу:

-         розкрити зміст та особливості теоретичних та методичних принципів викладання музичних дисциплін у вищіх навчальних закладах;

-         ознайомитись з шляхами використання сучасних засобів, прийомів, способів музичного навчання на заняттях;

-         засвоїти спеціальні форми музичної діяльності у вищому навчальному закладі: лекція, практичні, письмові, усні і самостійні заняття та ознайомити з методикою їх проведення;

-         ознайомити слухачів з музично-педагогічним досвідом та сучасними інноваційними музично-педагогічними технологіями в Україні і різних країнах світу.

Методика викладання музичних дисциплін слугує для студента базою для засвоєння практичних умінь та теоретичних положень паралельних курсів з інших дисциплін усього музичного циклу: елементарної теорії музики, гармонії, фортепіано, аналізу музичних творів, поліфонії, інструментоведення тощо. Крім того, важливим є знання з загальної психології й педагогіки, що сприятиме виявленню закономірностей й принципів виховання, навчання і вміння в сучасній дидактиці, творчій і професійній діяльності.

Музичний матеріал повинен бути представлений у широкій різноманітності авторських індивідуальностей, що надасть можливість направляти увагу студентів на виявлення особливого, специфічного в національному і авторському аспектах. Особливу увагу потрібно приділити мелодіям сучасних композиторів, з їх характерними мелодичними, ритмічними і фактурними особливостями класичної музики ХХ ст., подоланням інерції ладу і ритму, явищами поліладовості і політональності..

Навчальним планом передбачено такі форми контролю: контрольні/практичні роботи і залік/екзамен по закінченню навчання.