Українська музична журналістика: від витоків до сьогодення
(Українська музична журналістика)

Автор курсу: доцент Зосім О.Л.

Курс “Українська музична журналістика: від витоків до сьогодення” розраховано на слухачів курсів підвищення кваліфікації – викладачів музичних коледжів та коледжів культури. Програма курсу передбачає ознайомлення з основами музичної журналістики, її жанровою системою, зі специфікою сучасних мас-медіа, творчим доробком провідних українських музичних журналістів.

Мета курсу – знайомство з основами сучасної музичної журналістики, тематикою, структурою, форматом сучасних українських ЗМІ, доробком провідних українських музичних журналістів.

Завдання курсу:

–       дати характеристику сучасним друкованим (електронним, радіо- та телевізійним) мас-медіа;

–       ознайомити з основними типами та жанрами журналістських текстів;

–       дати оцінку сучасній українській музичній журналістиці.

Слухач курсів повинен знати:

–       тематику, структуру, формат сучасних українських друкованих (електронних, радіо- та телевізійних) мас-медіа;

–       основні типи та жанри журналістських текстів;

–       імена провідних українських музичних журналістів, їх спеціалізацію.

Слухач курсів повинен уміти:

–       проаналізувати та дати аргументовану професійну оцінку текстам, створеним (надрукованим, випущеним до ефіру) українськими та зарубіжними журналістами.

Програму курсу розраховано на заочну форму навчання (лекційний курс – 8 годин, практичні заняття – 16 годин, он-лайн семінар – 4 години, самостійна робота – 44 години). Практичні завдання передбачають виконання аналітичних письмових робіт (обсяг – 2-3 сторінки). Он-лайн семінар розрахований на обговорення з викладачем у реальному часі найактуальніших тем з тематики курсу. Самостійна робота включає читання текстів, написаних музичними журналістами для друкованих (електронних) мас-медіа; прослуховування музичних передач на радіо; перегляд музичних передач на телеканалах; опрацювання літератури з теоретичного матеріалу курсу: підготовка творчих завдань.

Форма підсумкового контролю – залік. Контроль знань, окрім залікових вимог, передбачає перевірку виконаних практичних робіт.