Основи музичної композиції в хореографії
(Основи музичної композиції в хореографії )

     Автор курсу: канд.мист-ва.,доцент  Афонина О.С.

  Мета курсу:

-         залучити студентів до пізнання і осмислення основних елементів музичної мови та їхнього зв’язку в системі музичного мистецтва, їхньої ролі як виражальних засобів музики, які сприяють виявленню ідейно-образного змісту твору;

-         сформувати у студентів навички слухацької, виконавської, імпровізаційної музичної творчості;

-         виховувати у студентів вміння практично застосовувати набуті навички у творчій роботі.

Завдання курсу:

-         розвити практичні навички основ музичної композиції;

-         цілісного системного аналізу музичного твору, який складається з взаємодії елементів (мелодії, метро-ритму, інтервалів, акордів, фактури, динаміки тощо).