Агротехніка зеленого будівництва
(Агротехніка зеленого будівництва)

           Teacher: Пушкар В.В. 

«Агротехніка зеленого будівництва» належить до професійно орієнтованих дисциплін, які є складовими програми підготовки фахівців зі спеціальності «Дизайн» спеціалізації «Дизайн ландшафту» та «Дизайн середовища» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» і «Магістр».

Агротехніка тісно пов’язана з ботанікою та фізіологією рослин, ґрунтознавством, ландшафтознавством, декоративною дендрологією, квітникарством, вертикальним плануванням, підготовкою території.

Мета курсу – теоретична та практична підготовка студентів з агротехніки, створення, утримання в належному стані та формування декоративних і стійких до несприятливих умов природного середовища насаджень у містах, інших населених пунктах України.

Завдання курсу – дати теоретичні відомості та сформувати практичні навички з питань агротехніки зеленого будівництва на об’єктах урбанізованого середовища, ознайомити з комплексом підготовчих робіт, з організацією та технологічним циклом робіт з озеленення території, особливостями догляду за деревами, кущами, квітниками, газонами тощо.

Процес навчання повинен базуватися на досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки та практики будівництва й експлуатації ландшафтних об’єктів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– теоретичні основи агротехніки зеленого будівництва з урахуванням факторів урбанізованого середовища та біологічних властивостей деревних і трав’янистих рослин;

– етапи підготовки території при будівництві об’єктів ландшафтної архітектури;

– агротехніку створення різних типів насаджень;

– агротехніку догляду за декоративною рослинністю;

– правила, норми, технологічні умови проведення робіт з експлуатації об’єктів ландшафтного будівництва, з догляду за рослинністю і її формування;

– основні типи машин і механізмів для проведення агротехнічних робіт.

Студенти повинні вміти:

– знаходити інформацію з проблем агротехніки зеленого будівництва, аналізувати й узагальнювати її;

– грамотно добирати посівний матеріал при створенні об’єктів садово-паркового будівництва;

– продумано використовувати органічні та мінеральні добрива, стимулятори для покращення росту й розвитку деревних, квітково-декоративних і трав’янистих рослин;

– складати плани-графіки проведення робіт з урахуванням послідовності її проведення та сезонності виконання;

– використовувати машини та механізм цільового призначення при комплексній механізації садово-паркових робіт;

– реалізувати плани та проекти ландшафтного будівництва.

У процесі навчання слід використовувати навчально-методичну літературу, відеофільми, слайди, схеми, плакати.

Програмою курсу передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні роботи, самостійна робота, розрахунково-графічна робота.