Історія світової культури
(Історія світової культури)

     Teacher: Сіверс В.А.

Мета викладання навчальної дисципліни «Історія світової культури» – ознайомлення студентів спеціальності 6.020205 «Образотворче мистецтво» з основними еволюційними фазами світової культури. Закріплення знань та їх поглиблення з теорії культури. Розуміння проблеми етносу, мови, інтерпретації понять і термінів. Розкриття специфіки культури певних регіонів з характерним, історично визначеним розвитком суспільства, творчих сил і здібностей, вираженим у формах організації їхнього життя та діяльності, а також створеними ними духовними і матеріальними цінностями.

Завдання вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» базових знань у галузі культури від давньої (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай, Греція та Рим) до сучасної європейської культури. Допомогти студентам прилучитися до культурної скарбниці людства. Головна увага при висвітлені приділена подіям та культурним феноменам європейського регіону, та унікальності української культури її місця в світовій. Дисципліна сприятиме підвищенню загального інтелектуального рівня студентів.

Дана дисципліна є однією з базових, що допомагають сформувати зі студентів майбутніх фахівців з високим інтелектуальним рівнем, освічених і різних галузях. Цей зв'язок характеризується тим, що культура є визначальною галуззю суспільного буття людства. Її основні положення закріплюють принципи організації людських відносин, що створюють умови розвитку матеріальної та духовної культури.

Базуючись на цьому навчальна дисципліна дозволяє розширити пізнавальні можливості студентів через вивчення таких галузей духовної культури як світова історія, мистецтвознавство (література, музика, театр, кіно), національні та регіональні культури тощо.

Знання в галузі світової культури дадуть їм можливість почуватися впевненіше, не тільки фахівцями вузького профілю, але й освіченими, інтелігентними людьми.