Арт-журналістика
(Арт-журналістика)

  

Курс “Арт-журналістика” розрахований на студентів магістратури спеціальності “Музичне мистецтво”, спеціалізації “Музикознавство”. Програма курсу передбачає ознайомлення з основами музичної журналістики, її жанровою системою, зі специфікою сучасних мас-медіа, творчим доробком провідних українських музичних журналістів.

Мета курсу – знайомство з основами сучасної арт-журналістики, тематикою, структурою, форматом сучасних українських ЗМІ, доробком провідних українських музичних журналістів.

Завдання курсу:

–       дати характеристику сучасним друкованим (електронним, радіо- та телевізійним) мас-медіа;

–       ознайомити з основними типами та жанрами журналістських текстів;

–       сформувати критерії самостійної оцінки художнього рівня музичних творів та музичної складової у театральних виставах, кіно, на телебаченні тощо;

–       дати оцінку сучасній українській музичній журналістиці.

Студенти повинні знати:

–       тематику, структуру, формат сучасних українських друкованих (електронних, радіо- та телевізійних) мас-медіа;

–       основні типи та жанри журналістських текстів;

–       імена провідних українських музичних журналістів, їх спеціалізацію.

Студенти повинні уміти:

–       проаналізувати та дати аргументовану професійну оцінку текстам, створеним (надрукованим, випущеним до ефіру) українськими та зарубіжними журналістами;

–       написати власні тексти, призначені для сучасних друкованих (електронних, радіо- та телевізійних) мас-медіа.