Основи візуального проектування
(Основи візуального проектування)

     Teacher: Кузуб І.В.

Сучасний стан розвитку суспільства дає підстави для визначення його як інформаційно насиченим. Це досягається завдяки, суттєвому, розширенню,  існуючих раніше, технічних засобів передачі інформації. Що стосується дотичноті цих засобів до освіти, то це є всесвітня мережа інтернет. Це в свою чергу ставить на порядок денний актуалізацію всього того, що пов’язано з візуальною культурою того ж таки суспільства. Візуальна культура в дизайнерському проектуванні не повинна бути осторонь цієї актуалізації. Візуальне проектування по своїй природі має всі підстави бути гуманітарним як по «формі» так і по «суті».Його гуманітарна основа є тим «хребтом» який міцно тримає тектоніку проектування. Візуальність є, свого роду предпроектним образним мисленням

Метою вивчення дисципліни є освоєння різних способів проектно - графічного зображення проектного образу на основі методів та прийомів образотворчого мистецтва. Все це необхідно для якісного виконання проектних робіт в галузі дизайнерської професійної творчості.

Основною особливістю  дисципліни є інтеграція набутих попередньо знань і вмінь бакалаврської підготовки з рисунку, живопису, композиції, нарисної геометрії, графічного дизайну, та відповідної специфіки вимог спеціалізації  до стандартів проектної графіки.

В результаті вивчення дисципліни магістр повинен

знати:

- принципи творчого застосування основних законів нарисної геометрії;

- семантичні основи проектування;

- застосування принципів використання зорової свідомості і еволюції бачення;

- прийоми застосування закономірностей колористики;

- види архітектурно-дизайнерської графіки ;

- методи застосування закономірностей площинної та об'ємно - просторової композиції;

- інструменти та матеріали, які застосовуються в проектно-творчій практиці;

-  графічні програми COREI DRAW, PHOTOSHOP і інші.

Вміти:

- зробити рисунок  на проектну тему з натури та з уявлення;

- зробити рисунок на проектну тему методом лінійного контуру;

- зробити рисунок на проектну тему методом силуетної плями;

- зробити рисунок на проектну тему методом графічної фактури;

- зробити живописну на проектну тему роботу з натури та з уявлення;

- виконати переосмислення  натурного об'єкту для використання його в проекті;

- виконати дизайнерський проектний рисунок;

-  виконати концептуальний проект дизайнерського  об'єкту;

- створити  образно-візуальну мову проектного образу;

- аналітично мислити візуальними засобами відповідно поставленої задачі;

- зробити проектну графіку за допомогою комп’ютерних програм;

- створити візуальну концепцію дизайнерського проекту.