Історія та теорія видовищ і масових свят
(Історія та теорія видовищ і масових свят)

           Teacher: Погребняк Г.П.

Масові свята і видовища мають багату  історію, що сягає своїм корінням в глибину віків, у давні народні обряди і дійства.

Знання процесу виникнення масових свят та формування їх  різноманітних напрямків уявляється необхідним для майбутніх режисерів, що розпочинають вивчення цього складного синтетичного жанру, в якому закладена величезна сила емоційного впливу на народні маси.

Театралізований концерт, театралізована вистава просто неба, концерт-мітинг, масові народні гуляння, театралізована хода, спортивні свята на стадіонах, Декади і Дні національного мистецтва, фестивалі мистецтв, концерт-реквієм, театралізовані видовища в Палацах спорту, свята пісні, свята танцю, свята на воді, карнавали, свята  вулиць, районів і міст,дитячі театралізовані свята (на театрально-концертних та спортивних майданчиках) – ось далеко не повний перелік різновидів жанру, що став сьогодні невід’ємною частиною суспільного життя.

      Мета курсу:

надати необхідні знання про зміст, художню форму, основні організаційні   засади і   структуру масових свят у різні історичні епохи;

розглянути загальнотеоретичні проблеми свята, джерела його виникнення;

 розкрити соціальну суть масового свята;

визначити функції масового свята;

ознайомити з категоріями та класифікацією масових свят в науковій літературі.

     Завдання курсу:

ознайомити студентів з основними етапами розвитку масового свята та формування    його теорії;

поглибити уявлення про форми, жанрове та видове розмаїття масового свята;

розкрити особливості масового свята, зважаючи на його національний характер;

ознайомити з етико-естетичними аспектами масового дійства, його соціально- психологічними механізмами;

розкрити суть методів організації масового свята;

ознайомити із засобами ідейно-емоційного впливу масового свята;

навчити студентів творчо використовувати історичний      досвід створення масових   свят і видовищ у практичній діяльності.

Програму орієнтовано на зв’язок теоретичних знань із системою навчально-творчих завдань.

Програма передбачає низку занять, які допоможуть студентам застосувати набуті знання у власній творчості.

Програма пропонує такі форми практичної та творчої роботи студентів:

перегляд та  обговорення художніх, документальних та науково-популярних фільмів,  де представлено історичний зріз розвитку масових свят;

творчі портрети режисерів-постановників масових свят;

порівняльний аналіз творчих лабораторій видатних майстрів;

визначення форм та жанрів масового свята  на основі відеоматеріалів та відвідання    різноманітних заходів.