Сучасні аспекти хореографічної діяльності
(Сучасні аспекти хореографічної діяльності)

            Teacher: Забредовський С.Г.

Предмет «Сучасні аспекти хореографічної діяльності» є складовою частиною комплексного блоку теоретико-аналітичних дисциплін. Він спрямований на поглиблений аналіз сучасних умов функціонування хореографічного колективу, пов’язаних з національними, етнічними, економічними особливостями. Курс передбачає оволодіння всім розмаїттям напрямків діяльності керівника хореографічного колективу, організаційно-методичною роботою працівника науково-методичного центру, основами аналітичної роботи з розвитку жанру. 

Мета курсу – опанування та практичне застосування у професійній діяльності студентами фахових знань з врахуванням особливостей соціально-економічної ситуації в країні, та в конкретному регіоні зокрема.

 Завдання курсу :

  • розширити уяву про соціально-педагогічні та художньо-творчі функції хореографічних колективів різноманітних жанрів, напрямків та стилів;
  • визначити зміст та основні напрямки діяльності керівника хореографічного колективу;
  • ознайомити з передовими методами хореографічної педагогіки;
  •  привити навики креативного підходу до вирішення організаційних, фінансових та творчих питань діяльності хореографічного колективу;
  • ознайомити з принципами організації концертно-гастрольної діяльності в сучасних умовах.