Сольфеджіо
(Cольфеджіо)

     

  Автор курсу: канд. мистецтвознавства, доцент  Афоніна О.С.

 Сольфеджіо – практична дисципліна, яка охоплює певну систему інтонаційних і слухових умінь і навичок, необхідних для формування музиканта будь-якої музичної спеціалізації.

Зміст програми спрямований на системний, методичний розвиток музичних здібностей студентів: мелодичного, тембрового, ладового гармонічного слуху, метро-ритмічного відчуття, музичної пам’яті, музичних слухових уявлень. Це завдання вирішується за допомогою планомірно-регулюючого, цілеспрямованого впливу на слух системою особливих форм завдань і вправ, підбору відповідного музичного матеріалу та його систематизації.

Мета курсу:

– формування вільної слухової орієнтації у музичному матеріалі, уміння сприймати та відтворювати музику у всіх її компонентах.

Завдання курсу:

–       надання процесу оволодіння музичної інтонації професійної спрямованості, наближеної до спеціальності "Музичне мистецтво";

–       розвиток музичної пам’яті на кращих зразках української та зарубіжної музики, пісенної творчості сучасних композиторів;

–       розвиток творчих здібностей;

–       розвиток навичок самовдосконалення та самостійного музичного висловлення;

–       відпрацювання чистої інтонації, виразного, художньо осмисленого музикування.