Історія стилів в мистецтві
(Історія стилів в мистецтві)

           Teacher: Папета С.П.

Курс “Історія стилів в мистецтві” є наступним етапом підготовки кваліфікованого дизайнера після здобуття базових знань з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури і дизайну». Викладання теоретичного курсу побудовано за принципом аналізу стильоутворюючих тенденцій в живописі, архітектурі, скульптурі, садово-парковому мистецтві. 

         Завдання курсу - вивчення формування стилів в мистецтві, виявлення художніх засобів, що визначають особливість того чи іншого стилю, створення еволюційної моделі розвитку стилів, їх взаємовпливу і трансформації.