Організація і методика проведення весільних свят
(Організація і методика проведення весільних свят)

Навчальний курс «Організація і методика проведення весільних свят» вивчається згідно з типовим навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності «Театральне мистецтво».

Мета курсу – освоєння студентами теоретичних та практичних знань по організації і методиці проведення весільних свят в сучасних умовах України для подальшого використання в своїй практичній діяльності.

Завдання курсу – ознайомлення студентів із знаннями по історіографії виникнення українських весільних обрядів;

  •      знайомлення студентів із ритуально-обрядовим значенням весільної символіки та атрибутики;
  •      ознайомлення студентів із організацією та проведенням традиційних українських весільних обрядів;
  •      ознайомлення студентів із організацією та проведенням сучасних українських національних обрядів;
  •      організація та практичне проведення весільних свят на території м. Києва.
  •      складання особистого сценарію проведення свята.

 

Протягом семестру студенти вивчають українські національні весільні обряди, їх історію, неповторний колорит, відносини між молодятами та батьками, роль обрядових старост в проведенні весіль. Теоретичні заняття поєднуються з практичними роботами, під час яких студенти отримують практичні навички щодо організації та проведення весільного свята. В процесі навчання студенти готують свої власні сценарії проведення весіль та вчаться самостійно проводити сучасні обрядодії.

Під час проходження курсу передбачається використання різних форм контролю: тестування, проведення ситуаційних ігор, самостійних робіт, практичних занять, а в кінці курсу передбачено залік.