Українська богослужбова музика XVIІ–XVIIІ ст. у духовній культурі Європи
(Українська богослужбова музика)

        Автор курсу: доцент Зосім О.Л.

Курс “Українська богослужбова музика XVIІ–XVIIІ ст. у духовній культурі Європи” розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації: викладачів музично-теоретичних та хорових диригентських дисциплін музичних училищ та училищ культури. Програма курсу передбачає знайомство з українською богослужбовою музикою XVIІ–XVIIІ ст. як частиною європейського християнського універсума.

Мета курсу – формування у слухачів курсу цілісного уявлення про розвиток української богослужбової музики у європейському християнському просторі XVIІ–XVIIІ ст., ознайомлення з основними жанрами української літургічної і паралітургічної музики.