Джазове мистетцтво (музика XX ст.)
(Джазове мистецтво (музика XX ст.))

     

Автор курсу: доцент Зосім О.Л

 Курс “Музика ХХ століття (історія джазового мистецтва)” розрахований на студентів магістратури спеціальності “Музичне мистецтво”, спеціалізації “Музикознавство”. Програма курсу передбачає знайомство із джазовим мистецтвом від витоків до сучасних напрямів та визначення його місця у музиці ХХ ст.

Програму курсу розраховано на заочну форму навчання (лекційний курс – 10 годин, практичні заняття – 4 години, он-лайн семінар – 2 години, самостійна робота – 20 годин). Практичні завдання передбачають виконання письмових робіт на запропоновані теми (обсяг – 12 сторінок). Он-лайн семінар розрахований на обговорення з викладачем у реальному часі найактуальніших тем з тематики курсу. Самостійна робота включає знайомство з додатковим теоретичним і історичним матеріалом, прослуховування та перегляд музичного матеріалу за допомогою аудіо-, відео- та комп’ютерних технічних засобів, відвідування концертів провідних українських і зарубіжних джазових виконавців.

Форма підсумкового контролю – залік. Контроль знань, окрім залікових вимог, передбачає перевірку виконаних практичних робіт.