Історія мистецтва Стародавнього світу
(Історія мистецтва Стародавнього світу)

Teacher: Романенкова Ю.В.

Курс “Історія мистецтва Стародавнього світу” є одним із базових курсів у підготовці майбутніх мистецтвознавців-експертів. Передбачено знайомство студентів з ранніми фазами еволюції світового мистецтва, проявами художньої діяльності найдавніших цивілізацій.
Курс включає вивчення матеріалу мистецтва первісної доби (від моменту зародження мистецтва) та Східних деспотій – Давнього Єгипту та Межиріччя, мистецтва античності – крито-мікенської доби, материкової Греції, Давнього Риму (до розпаду Римської імперії та утворення на її уламках Східної та Західної Римської імперії).
На вивчення курсу “Історія мистецтва Стародавнього світу” для майбутніх мистецтвознавців-експертів (заочна форма навчання) відведено 108 годин, з них 10 – лекційні, решта: 2 – семінарські заняття, 96 – самостійна робота студентів, що включає опрацювання рекомендованої літератури, роботу з візуальним рядом.