Історія російського мистецтва XIV –XVI століть
(Істория російского мистецтва XIV-XVI століть)

Для студентів заочної форми навчання спеціальності “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт”навчальним планом передбачено ознайомлення з курсом "Історія російського мистецтва XIV – XVI ст.". Даний курс є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі мистецтвознавчої експертизи. Курс читається на IV курсі заочного відділення.

Мета курсу – висвітлення основних етапів і подій розвитку російського мистецтва з домонгольського періоду до початку XVII ст. 

Завдання курсу:

  • формування у студентів чіткої системи теоретичних знань з історії російського мистецтва XIV – XVI ст.;
  • ознайомлення з мистецькими центрами, основними пам’ятками російського зодчества з домонгольських часів до XVII ст.;     
  • вивчення характерних рис, іконографічних та художніх особливостей розвитку давньоруського храмового малярства та іконопису.