Українська музична педагогіка
(Українська музична педагогіка)


Автор курсу: проф. Шульгіна В.Д.

Курс «Українська музична педагогіка» призначений для підвищення кваліфікації керівників хорових колективів, викладачів мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Програма курсу «Українська музична педагогіка» має на меті виявити особливості музичного виховання і навчання учнів в українській музичній школі, виходячи з прогресивних традицій національної освіти, теоретичного і практичного світового педагогічного досвіду з опорою на філософські і психолого-педагогічні концепції XXI століття.

Завданням вивчення курсу є засвоєння знань щодо музичного виховання і навчання молоді в умовах суверенної Української держави і відкритого інформаційного простору.